Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.371
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Program wsparcia osób objętych usługami opiekuńczymi

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Sopocki Program Wsparcia Osób Objętych Usługami Opiekuńczymi w Środowisku „Tęczowa Jesień" ma za zadanie przede wszystkim podwyższenie jakości życia osób objętych usługami opiekuńczymi w tym mieście. W Sopocie systematycznie rośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym przy stale zmniejszającej się ogólnej liczbie mieszkańców. Miasto jest szczególnie narażone na proces starzenia się społeczeństwa, a jego konsekwencją jest powiększanie się grupy osób potrzebujących opieki przy coraz mniejszej liczbie osób mogących udzielać pomocy. Ponieważ z badań wynika, że osoby w podeszłym wieku najwyżej cenią opiekę sprawowaną przez członków rodziny (małżonka, dziecko, krewnego), a najniżej plasuje się opieka instytucjonalna, władze Sopotu postanowiły podjąć działania zmierzające do motywowania i wspierania odbiorców usług opiekuńczych, by jak najdłużej przebywali we własnym środowisku.

Przyjęty w programie cel zakłada wsparcie rodzin w ich funkcjach opiekuńczych oraz kładzie nacisk na rozbudowę systemu usług zdrowotnych i społecznych, które mogłyby wesprzeć rodzinę.

Opieka sprawowana w warunkach domowych pozwala na starzenie się ludzi we własnym środowisku, przeciwdziała izolacji społecznej i ogranicza poczucie samotności. Z punktu widzenia samorządu lokalnego zapewniającego usługi opiekuńcze, opieka domowa jest też bardziej ekonomiczna i efektywniejsza niż opieka zapewniana przez instytucje publiczne.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-23
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Sopot
Powiat:  Sopot
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  81-835 Sopot
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Marynarzy 4
Telefon:  58 551 17 10
 58 551 44 19
Fax:  58 555 04 07
Wirtyna internetowa:  www.sopot.pl
Adres e@mail:  mops@sopot.pl
Liczba mieszkańców:  39.000
Osoby kontaktowe:  Anna Jarosz
 Dyrektor MOPS
 tel. 58 551 17 10
 e@mail: mops@sopot.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych