Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.789
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Centrum Integracji Społecznej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Centrum Integracji Społecznej to instytucja, której celem jest działanie na rzecz usamodzielnienia się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyprowadzenie ich poza system pomocy społecznej i doprowadzenie do samodzielnego lub wspieranego powrotu na rynek pracy. Zadania te realizowane są poprzez szeroko rozumianą reintegrację społeczną i zawodową. Reintegracja zawodowa w CIS odbywa się poprzez szkolenia i przekwalifikowania zawodowe oraz nabywanie nowych kwalifikacji, przydatnych na lokalnym rynku pracy.  Uczestnicy odbywają też praktyki zawodowe u potencjalnych pracodawców, a celem programu jest umieszczenie ich w tych firmach na stałe. Uzupełnieniem działań z zakresu reintegracji zawodowej jest reintegracja społeczna, czyli różnego typu treningi oraz zajęcia z terapeutami psychologicznymi i doradcami zawodowymi. Mają one wyrabiać u beneficjentów umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz w skutecznym poszukiwaniu pracy.

W Polsce działa już ponad 60 centrów integracji społecznej. Jednym z nich jest CIS w Szamotułach, uznawany za wzorcowy w Wielkopolsce i jeden z lepszych w kraju.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-23
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Szamotuły
Powiat:  szamotulski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  64-500 Szamotuły
Jednostka wdrażająca:  Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach
Ulica:  ul. Sportowea 6
Telefon:  61 293 16 99
Wirtyna internetowa:  www.szamotuly.pl
Adres e@mail:  cis.szamotuly@neostrada.pl
Liczba mieszkańców:  28.000
Osoby kontaktowe:  Hubert Til
 Kierownik CIS
 tel. 61 293 16 99
 e@mail: cis.szamotuly@neostrada.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych