Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.486
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Centrum Aktywności Lokalnej - Żoliborz

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Centrum Aktywności Lokalnej to metoda pracy w środowisku lokalnym oparta na działaniach realizowanych przy współpracy z istniejącymi na danym terenie organizacjami i instytucjami. Nie koncentruje się ona na jednym obszarze działania, np. pomocy społecznej, ale traktuje daną społeczność całościowo, starając się odpowiadać na różne potrzeby środowiska. Są to działania np. na rzecz konkretnego osiedla przy zaangażowaniu jego mieszkańców, przy wykorzystaniu lokalnych liderów - wolontariuszy, którzy przy wsparciu swoich sąsiadów i znajomych realizują własne pomysły, rozwiązują problemy i konflikty.

Centrum Aktywności Lokalnej w warszawskiej dzielnicy Żoliborz działa od 2001 roku. W jego ramach realizowane są przedsięwzięcia adresowane do ludzi starszych, jak cykle imprez kulturalno - rekreacyjnych dla seniorów, prowadzona wspólnie z restauratorami akcja „Kawa dla seniora", czy we współpracy z aptekami „Leki z żoliborskiej apteki". Innym kierunkiem działania są przedsięwzięcia adresowane do młodzieży, jak „Aktywny Żoliborz", „Starszy brat, starsza siostra", czy „Żoliborz czyta dzieciom". Do tego liczne imprezy i przedsięwzięcia mające integrować różne środowiska, jak „Sztuka pokoleń", „Dom dla przyjaciela", czy „Żoliborski Piknik Rozmaitości".

Wspólnym mianownikiem tych przedsięwzięć jest angażowanie społeczności dzielnicy w działania służące poprawie standardu życia mieszkańców oraz aktywizowanie partnerów społecznych na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-23
Data aktualizacji:  2011-02-27

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Warszawa
Powiat:  Warszawa
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  01-644 Warszawa
Jednostka wdrażająca:  Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa - Żoliborz
Ulica:  ul. Dembińskiego 3
Telefon:  22 569 28 00
Wirtyna internetowa:  www.ops-zoliborz.waw.pl
Liczba mieszkańców:  52.000
Osoby kontaktowe:  Anna Wiśniewska-Mucha
 Dyrektor OPS Dzielnicy Żoliborz
 tel. 22 569 28 02
 e@mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych