Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.674
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Rodzinne domy pomocy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Rodzinne domy pomocy to nowa forma organizacji usług opiekuńczych dla osób starszych, która ma uzupełniać oraz częściowo zastępować tego typu opiekę wykonywaną przez tradycyjne domy pomocy społecznej. Placówki rodzinne prowadzone są przez osoby prywatne w ramach umowy z gminą, ale we własnych domach i na własny rachunek. Gmina kieruje do takiego domu kilka osób, którym zapewniona ma być opieka i przekazuje na każdą z nich określoną w umowie kwotę pieniędzy. Obowiązek zorganizowania placówki i zapewnienia w niej właściwych warunków spoczywa na osobie ją prowadzącej. Zakres opieki i standardy, jakie musi spełniać rodzinny dom pomocy, określają szczegółowo przepisy wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W miejscowościach, w których działają rodzinne domy pomocy, są one traktowane jako interesująca forma organizacji usług opiekuńczych. Dla gmin jest to przede wszystkim możliwość zwiększenia liczby miejsc w placówkach całodobowej opieki bez konieczności uruchamiania kosztownych i długotrwałych inwestycji. Do tego koszt utrzymania pensjonariusza w takiej placówce jest z reguły niższy niż w placówce publicznej. Dla osób podejmujących się zorganizowania rodzinnych domów pomocy jest to forma prowadzenia lub kontynuacji działalności zawodowej, a w przypadku posiadania dużego domu, możliwość jego korzystnego zagospodarowania. Wreszcie dla wielu osób wymagających stacjonarnej opieki możliwość zamieszkania w małej, kameralnej placówce, prowadzonej przez rodzinę, jest bardziej interesująca niż pobyt w dużym  domu pomocy. Wszyscy pensjonariusze podkreślają ciepłą, domową atmosferę panującą w takich domach.

W Gdańsku tworzenie kolejnych rodzinnych domów pomocy społecznej systematycznie zwiększa liczbę miejsc w placówkach opiekuńczych, jakimi dysponuje gdański samorząd. Do tego utrzymanie osoby wymagającej opieki w rodzinnym domu pomocy (1850 zł) jest tańsze niż w DPS. W tym mieście koszt jednego miejsca w DPS wynosi od 2000 do 2500 zł miesięcznie.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-23
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gdańsk
Powiat:  Gdańsk
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  80-865 Gdańsk
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Marynarki Polskiej 134 A
Wirtyna internetowa:  http://www.gdansk.pl
 http://www.mops.gda.pl
Liczba mieszkańców:  456.000
Osoby kontaktowe:  Janina Liedtke-Jarema
 p.o. Dyrektora MOPS
 tel. 58 520 70 00
 e@mail: dyrekcja@mops.gda.pl

 Anna Kasperek
 Specjalista pracy socjalnej
 tel. 58 300 51 10 w. 145

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych