Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.296
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Klub Integracji Społecznej - wzbogacenie prac społecznie użytecznych dodatkowymi działaniami aktywizującymi

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Klub Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w: odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz podniesieniu  kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Opolski Klub Integracji Społecznej  zajmuje  się aktywizowaniem i wspieraniem osób bezrobotnych i poszukujących pracy w działaniach ukierunkowanych na podjęcie zatrudnienia, udostępnia bank ofert pracy oraz informacje o pracodawcach i miejscach pracy, organizuje szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy "Klub Pracy". Zajmuje  się również realizacją zadań publicznych z obszaru promocji zatrudnienia, aktywizacji i reintegracji zawodowej i społecznej w formie organizowania prac społecznie użytecznych, zatrudnienia subsydiowanego, mającego na celu utrzymanie lub odbudowanie umiejętności samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku pracy. KIS prowadząc prace społecznie użyteczne stara się wprowadzać elementy nowatorskie, które wzmocnią efekty realizowania przez osoby bezrobotne programów społecznie użytecznych. W Klubie opracowano model wzbogacania prac społecznie użytecznych dodatkowymi działaniami aktywizującymi, w celu zapewnienia bardziej kompleksowej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-17
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Opole
Powiat:  opolski
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  45-301 Opole
Jednostka wdrażająca:  Klub Integracji Społecznej przy MOPR w Opolu
Ulica:  Małopolska 20a
Telefon:  77 455 63 90
Wirtyna internetowa:  www.mopr.opole.pl
Adres e@mail:  mopr@mopr.opole.pl
Liczba mieszkańców:  126.748
Osoby kontaktowe:  Maciej Baumert
 kierownik Klubu Integracji Społecznej w Opolu
 tel. 77 455 63 90 do 92 w. 4
 e@mail: kapp.mopr33@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych