Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.724
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Centrum Integracji Społecznej w Powiecie Sanockim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Centra integracji społecznej są jednym ze standardowych narzędzi aktywizacji społecznej i zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu, a jednocześnie ważnym podmiotem ekonomii społecznej. Wydawałoby się zatem, że utworzenie Centrum Integracji Społecznej nie jest niczym oryginalnym, czy unikalnym. Jest to jednak wadliwa ocena. W dotychczasowej praktyce centra integracji społecznej były bowiem powoływane przez samorządy szczebla gminnego - przede wszystkim duże i średnie miasta. W efekcie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenach małych miast i na terenach wiejskich nie miały możliwości skorzystania z tego narzędzia aktywizacji. Zmianę może przynieść pomysł Powiatu Sanockiego - uruchomienie pierwszego w Polsce centrum integracji społecznej prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla powiatowego.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Sanok
Powiat:  Sanok
Województwo:  podkarpackie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
Telefon:  515-284-553
Wirtyna internetowa:  www.cissanok.pl
Adres e@mail:  biuro@cissanok.pl
Liczba mieszkańców:  96.325
Osoby kontaktowe:  Marcin Marcinkowski
 tel. 515-284-553
 e@mail: biuro@cissanok.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich