Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.806
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Spełnić choć jedno marzenie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Projekt Gminy Długołęka realizowany jest już prawie 10 lat. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych i ich najbliższych. Celem projektu jest pokazanie szerszemu gronu mieszkańców problemów osób niepełnosprawnych, uzmysłowienie barier, z którymi muszą zmagać się każdego dnia. Z drugiej strony założeniem jest aktywizacja tej grupy społecznej i stworzenie warunków do ich rozwoju i przystosowania do życia w środowisku lokalnym. Poprzez prowadzone warsztaty, możliwość konsultacji ze specjalistami np. fryzjerem, kosmetyczką, lekarzem, osoby te mają możliwość poczucia, że też są ważne i nie są odtrącone przez środowisko. Połączenie tych działań przynosi pozytywne efekty dla wszystkich.

Pierwsza edycja projektu odbyła się przy udziale Stowarzyszenia Semper Avanti. Wówczas możliwym było pozyskanie grantu ze środków unijnych. Na kolejne edycje konkursu nie pozyskano już środków zewnętrznych, dlatego też finansowane są one z budżetu gminy. W każdej edycji uczestniczy do 60 osób niepełnosprawnych w wieku 18 - 65 lat. Dobór uczestników projektu każdorazowo dokonywany jest przez pracowników GOPS, którzy spośród zgłoszonych osób wybierają te, spełniające kryteria programu. Informacja o naborze upubliczniana jest na stronie internetowej GOPS, a także poprzez ogłoszenia oraz informacje w sołectwach. W grupie uczestników znajdują się osoby, które z projektu korzystają każdego roku, część z nich stanowią osoby nowe.

Poza tym działaniem, GOPS w Długołęce obecnie realizuje, we współpracy z GOK w Długołęce oraz MOSiR we Wrocławiu projekt skierowany do osób niepełnosprawnych pod nazwą „Lekcje kultury". W ramach tego działania grupa niepełnosprawnych z Gminy Długołęka uczestniczyła dwukrotnie w wyjeździe do opery (w dniach 28.02 i 5.05.2013 roku).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Długołęka
Powiat:  wrocławski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  55-095 Mirków
Jednostka wdrażająca:  Gmina Długołęka
Ulica:  ul. Robotnicza 12
Telefon:  71 3230243
Fax:  71 3230204
Adres e@mail:  promocja@gmina.dlugoleka.pl
Liczba mieszkańców:  24.173
Osoby kontaktowe:  Anna Chomicka
 e@mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich