Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.135
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Skierniewicka Rodzina Plus

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Skierniewice postawiły na rodzinę. Na wsparcie jej, czyniąc ją osią Polityki Społecznej miasta. Wszystko zaczęło się od oświaty, od problemów z młodzieżą i zachęcającymi wynikami w próbie jej aktywizowania w działaniach sportowe. Skierniewice nazywają siebie sportową gminą i na dowód prezentują aż 6 „orlików" ( bezpłatnych boisk dla młodzieży).

Zdobycie przez miasto wielu cennych certyfikatów i trofeów sportowych zainspirowało samorząd do większych działań na rzecz środowisk, w których wychowują się młodzi ludzie.

Rodzina jest naturalnym takim miejscem, jednak nie może ona często korzystać z oferowanych atrakcyjnych imprez organizowanych przez miasto, gdyż naturalną zaporę stanowią wydatki związane z uczestnictwem. Szczególnie odczuwalne jest to w rodzinach wielodzietnych. I tak powstał, najpierw pomysł, a potem jego skuteczna i determinowana autentycznym zaangażowaniem władz miasta realizacja, której przykładem może być opisana poniżej dobra praktyka.  Powstał projekt nazwany „Skierniewicka rodzina Plus".

Przedsięwzięcie rozwijające się, przynoszące wymierne efekty, inspirujące nowe elementy, a jednocześnie bardzo dobrze replikowalne w innych samorządach.

Projekt adresowany jest do ponad 800 rodzin z trójką dzieci i 44 rodzin z czwórką i więcej. Dla tych ostatnich miasto uchwaliło dodatkowy zasiłek w postaci 50 zł miesięcznie, jako dodatek do zasiłku rodzinnego.

Koszty całego projektu zamykają się w kwocie 103 tys zł w skali całego roku.

Sporządzono bogaty i stale rozszerzany katalog ulg, z których mogą korzystać rodziny wielodzietne (przejazdy komunikacją miejską, imprezy kulturalne, sportowe, korzystanie z basenu miejskiego i in.)

Projekt adresowany jest do wszystkich rodzin miasta, bez względu na ich kondycję finansową i status społeczno - materialny.

Nie wpisanym w projekt, ale wartym zauważenia jest działanie polegające na wręczaniu sadzonek dębu mieszkańcom urodzonym poprzedniego roku. Odbywa się to uroczyście (wręcza Prezydent miasta) na corocznym festynie rodzinnym. Każdy dąb o imieniu jego właściciela sadzi się w ogródkach lub w specjalnie wyznaczonej przestrzeni miejskiej.

Forma ta dopisuje do projektu jeszcze jeden argument na ważne miejsce rodziny w polityce miasta.

Skierniewice są miejscowością, gdzie nie spada liczba mieszkańców, a miasto ma dodatni przyrost naturalny.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Skierniewice
Powiat:  skierniewicki
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  96-100 Skierniewice
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  ul. Rynek 1
Wirtyna internetowa:  www.skierniewice.eu
Liczba mieszkańców:  48.825
Osoby kontaktowe:  Zofia Ulińska
 Naczelnik Wydziału
 tel. 46 834 51 76
 e@mail: z.ulinska@um.skierniewice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich