Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.010
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Rodzina Trzy Plus

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Program skierowany jest do rodzin posiadających 3 i więcej dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. Program „Rodzina Trzy Plus" zakłada długookresową koncepcję działań zmierzającą do trwałego i wielostronnie zrównoważonego wsparcia na rzecz rodzin wielodzietnych zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Lublin. Instrumentem umożliwiającym realizację Programu jest imienna Karta „Rodzina Trzy Plus" wydawana wszystkim członkom rodziny. Karta zapewnia szerszy dostęp do dóbr kultury, sportu i rozrywki, a także zwiększoną możliwość dokonywania zakupu różnych towarów i usług w/w rodzinom, poprzez korzystanie ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg i zwolnień oferowanych przez jednostki i instytucje samorządowe Miasta, jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta lub podmioty działalności gospodarczej z terenu Miasta oraz terenów spoza granic administracyjnych Miasta.

 Program „Rodzina Trzy Plus" koncentruje się na rodzinach wielodzietnych do momentu usamodzielnienia się. Ustalony kierunek działania, służy kształtowaniu wizerunku Miasta przyjaznego rodzinie. Poszukuje nowych aspektów  w różnych obszarach aktywności działań na rzecz rodzin wielodzietnych oraz wzbogaca ofertę Miasta o nowe rozwiązania kierowane do rodzin. Ma formę projektu otwartego, który jest na bieżąco uaktualniany i poszerzany.

Na uwagę zasługuje fakt zaangażowania w realizację programu aż 83 podmiotów zarówno prywatnych jak i publicznych. Pozyskanie tylu zaangażowanych nie tylko integruje społeczność, ale każe traktować program jako obywatelski i utożsamia mieszkańców i urzędników z misją i celami programu, który spotkał się z dużym uznaniem wśród mieszkańców Lublina.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Lublin
Województwo:  lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:  20-109 Lublin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Plac Władysława Łokietka 1
Wirtyna internetowa:  www.um.lublin.eu
Liczba mieszkańców:  344.336
Osoby kontaktowe:  Barbara Danieluk
 zastępca dyrektora ds. nadzoru w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
 tel. 81 466 34 00
 e@mail: bdanieluk@lublin.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich