Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.560
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, jako efekt wdrażania wybranych elementów modelu gminnego standardu wychodzenia z bezdomności

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Dąbrowa Górnicza stworzyła spójny i koncepcyjnie konsekwentny projekt - ofertę dla osób bezdomnych i chcących aktywnie wyjść z bezdomności.

Samorząd skutecznie realizuje wobec bezdomnych  projekt oparty na trzech filarach. Są to beneficjent ( osoba bezdomna) - „Caritas" diecezjalna, oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Stworzono Lokalne Forum na rzecz wychodzenia z bezdomności, w którym współpracuje ze sobą już 8 podmiotów. Otwarto łaźnię dla bezdomnych, a także placówkę dziennego pobytu - świetlicę dla osób bezdomnych. Zwiększono o 75% liczbę miejsc w noclegowni, utworzono  także miejsca dla kobiet. Zatrudniono dwoje streetworkerów oraz wzmocniono kadrę pracowników socjalnych do wspierania wychodzących z bezdomności. W wyniku czego 120 osób bezdomnych przebywających w placówkach Caritas może być objętych profesjonalną pracą socjalną. W czasie trwania projektu nawiązano blisko 20 tys. kontaktów pracowników socjalnych z osobami bezdomnymi. Dla 57 osób realizowano trening budżetowy  i mieszkaniowy. Uruchomiono mieszkanie chronione.  Zawarto ponad 40 trójstronnych, indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności.

W celu poprawienia jakości Pracy socjalnej zatrudniony został przez MOPS Superwizor pracujący z pracownikami socjalnymi MOPS i Caritas.

Poszerzono ofertę działań o charakterze aktywizującym m.in. poprzez zajęcia w Klubie Integracji Społecznej dla 40 bezdomnych, sami bezdomni zorganizowali imprezę o charakterze rekreacyjno - sportowym, odbył się również wernisaż twórczości artystycznej osób bezdomnych, oraz festiwal twórczej aktywności osób bezdomnych.

Bezdomni i ich problemy dostrzegani są w Dąbrowie Górniczej niekoniunkturalnie i  nie tylko zimą. Tu działa konsekwentnie system dający dobre i ciągle bardziej obiecujące rezultaty.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Dąbrowa Górnicza
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-300 Dąbrowa Górnicza
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
Ulica:   Ul. Skibińskiego 1
Wirtyna internetowa:   www.mops.com.pl
Liczba mieszkańców:  121.339
Osoby kontaktowe:  Agata Róg
 dyrektor MOPS
 tel. 32 262 40 40
 e@mail: sekretariat@mops.com.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich