Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.801
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Lublin Przyjazny Seniorom

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Projekt „Lublin Przyjazny Seniorom" przedstawia działania realizowane w latach 2011-2012 na rzecz osób starszych. Po diagnozie potrzeb wybranej grupy wiekowej został opracowany „Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w 2012 roku", mający na celu poprawę jakości, efektywności i dostępności usług dla seniorów. Projekt zakładał także kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, tworzenie przyjaznej przestrzeni oraz wspieranie inicjatyw dedykowanych grupie seniorów. Działania prowadzone były w oparciu o ścisłą współpracę Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Lublin.W realizację Programu zaangażowane zostały lokalne organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne, publiczne i niepubliczne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, placówki oświatowe i kulturalne.

Najważniejszym elementem Programu była rozbudowa sieci ośrodków wsparcia, uruchomiono 3 nowe placówki w dzielnicach miasta, w których zdiagnozowano priorytetową potrzebę utworzenia takich miejsc. Ponadto został otwarty Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera i zaburzeniami pamięci oraz powstał Klub Seniora. Ofertę pomocową uzupełniło Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przeznaczone dla osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych mogących funkcjonować samodzielnie w środowisku.

Poza rozbudową sieci placówek zrealizowano szereg działań w formie konferencji, spotkań, paneli dyskusyjnych, warsztatów i festynów, o tematyce osób starszych. Zainicjowano konkurs  „Miejsce Przyjazne Seniorom", który ma być wydarzeniem cyklicznym w mieście. 

W konsekwencji zrealizowanych działań, osoby starsze, mieszkające w Lublinie, mogą czynnie włączać się w życie publiczne, gospodarcze i kulturalne. Miasto poprzez realizowane działania  kreuje pozytywny wizerunek seniorów, zwalcza negatywne stereotypy związane  z wiekiem i buduje dialog międzypokoleniowy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Lublin
Województwo:  lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:  20-109 Lublin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Plac Władysława Łokietka 1
Wirtyna internetowa:  www.um.lublin.eu
Liczba mieszkańców:  344.336
Osoby kontaktowe:  Joanna Olszewska
 Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
 tel. 81 466 20 62
 e@mail: jolszewska@lublin.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich