Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.763
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Utworzenie osiedla Sitowie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Gdańsk zaoferował osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym nowatorską formę przygotowania do samodzielnego życia. W sześciu wolnostojących domkach, wykupionych od właścicieli przez Miasto, zamieszkały osoby niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami psychicznymi, bezdomne matki z dziećmi, wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Ulica Sitowie mieści się w Dzielnicy Rudniki, w pobliżu nowo powstałej obwodnicy i mimo, że została odgrodzona od drogi ekranem, stała się dla niektórych mieszkańców miejscem mało atrakcyjnym. Cześć mieszkańców przyjęła propozycję wykupu ich posiadłości przez Miasto, część mieszka nadal. Tak więc domki zajmowane przez uczestników  projektu usytuowane są wśród innych, zajmowanych przez dotychczasowych mieszkańców.

Każdy z sześciu domków prowadzony jest przez organizację pozarządową wyspecjalizowaną w pracy z określoną kategorią klientów, siódmy domek służy wszystkim uczestnikom projektu - znajdują się z nim pracownie, dyżurują specjaliści, są do dyspozycji sale do spotkań.

Uczestnikom oferowany jest dwuletni pobyt, w czasie którego realizują program aktywizacji zawodowej i społecznej, zapisany w kontrakcie zawartym pomiędzy uczestnikiem, MOPR
i organizacją pozarządową. Aktywizacja społeczna uczestników odbywa się poprzez naukę dbania o dom i jego otoczenie, naukę planowania i gospodarowania budżetem domowym, kształtowanie odpowiedzialności za utrzymanie domu, ponoszenie odpowiedzialności za wychowanie dzieci, rozwijanie zainteresowań.

Aktywizacja zawodowa mieszkańców „Osiedla Sitowie" obejmuje pracę na terenie Osiedla (sprzątanie, dysponowanie kluczami, dyżury), pracę w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie oferowane uczestnikom projektu, formuła dwuletniego trójstronnego kontraktu oraz możliwość stałego doskonalenia umiejętności społecznych i zawodowych pozwalają na osiągnięcie zakładanego rezultatu - samodzielności życiowej w ciągu 2 lat przez większość uczestników. Zatem kilkadziesiąt osób
z systemu pomocy społecznej trafi na rynek pracy. Jednocześnie w ramach projektu następuje integracja i współpraca między organizacjami pozarządowymi - realizatorami projektu, dając efekt synergii w postaci powiększenia zakresu możliwości aktywizacji społecznej poprzez współpracę pomiędzy uczestnikami z różnych domków, wzajemne wsparcie i naukę.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gdańsk
Powiat:  gdański
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  80-803 Gdańsk
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ulica:  ul. Nowe Ogrody
Wirtyna internetowa:  www.gdansk.pl
Liczba mieszkańców:  460.517
Osoby kontaktowe:  Monika Grochulska
 tel. 58 342 31 62
 e@mail: dyrekcja@mopr.gda.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich