Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.439
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Program aktywności lokalnej w gminie Śrem jako innowacyjne narzędzie kształtujące politykę społeczną

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Program Aktywności Lokalnej przygotowany i realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie łączy w sobie aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców Gminy. Aktywizacja zawodowa jest częścią projektu systemowego "Aktywność się opłaca".  
Cel zwiększenia uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu społecznym zrealizowano poprzez zainicjowanie szeregu inicjatyw lokalnych, takich jak warsztaty dla mieszkańców, spotkania i wyjazdy edukacyjne, integracyjne, powstanie grup samopomocowych oraz Punktu Konsultacyjnego.

Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej z rodzinami
i dziećmi, zainteresowanych uczestnictwem w inicjatywach edukacyjnych oraz wydarzeniach kulturalnych, zamieszkujących w gminie Śrem. W szczególności dotyczy osób i grup wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferuje szereg możliwości powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym począwszy od nawiązania relacji społecznych poprzez podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych, do powrotu na rynek pracy. Szeroka oferta różnorodnych działań i usług w programie jest szczególnie ważna dla osób wykluczonych społecznie bowiem umożliwia im stopniowe, dostosowane do ich potrzeb i możliwości nabywanie potrzebnych kompetencji.

Rezultatem programu jest między innymi nabycie przez jego uczestników umiejętności potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy, podniesienie ich samooceny i wiary we własne siły, zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, co zostało udokumentowane w ramach ewaluacji programu. To również zintegrowanie środowiska lokalnego oraz budowanie związków między lokalnymi instytucjami, podmiotami obywatelskim i mieszkańcami na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów społecznych gminy. 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Śrem
Powiat:  Śremski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:   Śrem
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Śrem
Ulica:  Adama Mickiewicza 40
Liczba mieszkańców:  43.061
Osoby kontaktowe:  Maria Świdurska
 kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 tel. 61 28 36 107
 e@mail: ops@ops.srem.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich