Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.459
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AKORD – budowanie lokalnej sieci oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Nazwa projektu nie jest przypadkowa Akord jest terminem muzycznym i oznacza współbrzmienie co najmniej trzech dźwięków o różnej wysokości i nazwie.

Celem ogólnym realizowanego przedsięwzięcia była pomoc grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, wypracowanie modelu funkcjonowania tych osób w ich środowisku społecznym, ale także w instytucjach zapewniających im wsparcie oraz wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi m.in. poprzez organizacje warsztatów, uruchomcie punktów informacyjnych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do społeczności lokalnej. Bezpośrednią kontynuacją realizacji projektu było otwarcie w październiku 2008 r. Centrum Aktywności Społecznej Largo. Powstało miejsce, w którym zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich bliscy, opiekunowie pracownicy instytucji, mogą poznać się nawzajem, skorzystać z nieodpłatnych fachowych porad oraz razem pracować.

Partnerami w realizacji projektu były następujące instytucje: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Concordia, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie.

Dzięki tej praktyce zwiększyła się świadomości otoczenia na temat osób z zaburzeniami psychicznymi, przyczyn powstawania tych zaburzeń; opracowano też materiały informacyjne o prawach osób z zaburzeniami psychicznymi.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-06
Data aktualizacji:  2011-02-23

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Gniezno
Powiat:  Gnieźnieński
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-200 Gniezno
Jednostka wdrażająca:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ulica:  Cymsa 16
Wirtyna internetowa:  www.pcpr.powiat-gniezno.pl
Liczba mieszkańców:  140.752
Osoby kontaktowe:  Artur Babik
 zastępca dyrektora PCPR
 tel. 61 425 52 98
 e@mail: pcpr@powiat-gniezno.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych