Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.393
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Program na rzecz osób niepełnosprawnych realizowany w latach 2003-2008 przez MOPS w Częstochowie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Rosnąca liczba osób niepełnosprawnych nakłada na jednostki pomocy społecznej obowiązek podejmowania działań zmierzających nie tylko do zapewnienia tym osobom pomocy, która pozwoli zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby życiowe, ale również rodzi konieczność realizacji zadań, które pozwolą, na integrację tych osób z resztą społeczeństwa. Działania podjęte przez MOPS w Częstochowie mają charakter kompleksowy (usługi mieszkaniowe, rehabilitacja zdrowotna, zajęcia terapeutyczne, rozwijanie i promocja zdolności artystycznych osób niepełnosprawnych). Mają one na celu wykształcenie u osób podopiecznych cech, które pomogą im w miarę możliwości samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-03
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Częstochowa
Powiat:  Częstochowa
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  42-217 Częstochowa
Jednostka wdrażająca:  Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Ulica:  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2/ ul. Focha 71a
Telefon:  34 372 42 00
Fax:  34 372 42 50
Wirtyna internetowa:  www.mops.czestochowa.um.gov.pl
Adres e@mail:  mops@czestochowa.um.gov.pl
Liczba mieszkańców:  241.449
Osoby kontaktowe:  Jolanta Szmidla
 Kierownik Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
 tel. 34 366 43 20, 601 516 688

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych