Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.769
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Lepsze jutro - aktywizacja osób bezrobotnych w Poznaniu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od 2008 roku realizuje szkolenia i kursy, staże zawodowe oraz udziela wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.  Działania te prowadzone są w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro". Projekty systemowe pozwalają na zastosowanie instrumentów, które dotychczas nie były wykorzystywane w pełni, a mogą pomóc mieszkańcom Poznania w osiąganiu samodzielności ekonomicznej i społecznej.

Głównym założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Celem, zwiększenie ich szans na uzyskanie zatrudnienia i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy. Poznański Urząd Pracy przygotował kompleksową ofertę dla osób pozostających bez pracy obejmującą: szkolenia i kursy zawodowe, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, staże zawodowe, wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Bardzo ważnym elementem jest dostosowanie wsparcia zarówno do potrzeb rynku pracy jaki i odbiorców, dlatego każdy z uczestników projektu objęty jest Indywidualnym Planem Działania. W latach 2008-2011 Poznański Urząd Pracy wydał 23 769 959 zł na różnorodne formy pomocy osobom bezrobotnym. Z projektu skorzystało już 3 714 osób . Projekt „Lepsze jutro" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-06

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  Poznań
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-538 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ulica:  ul. Czarnieckiego 9
Telefon:  (61) 834 56 40
Fax:  (61) 833 98 08
Wirtyna internetowa:  www.pup.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  327.110
Osoby kontaktowe:  Maria Sowińska
 tel. (61) 834 56 88

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich