Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.577
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Bogactwo kulturowe i przyrodnicze czynnikiem aktywizacji społeczności lokalnej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


W powiecie wągrowieckim bogactwo kulturowe i przyrodnicze stało się czynnikiem, który pozwolił na aktywizację społeczności lokalnej.

Starostwo powiatowe realizowało projekt  „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz - cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w powiecie wągrowieckim". Celem pierwszej edycji było podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych na temat bogactwa historyczno-przyrodniczego okolicy, w której mieszkają, jako sposobu wzmocnienia integracji środowiska lokalnego, jak również zmotywowania do nieustającego ich rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. W kolejnej edycji adresatami działań były osoby bezrobotne  wieku 45-64 lata zamieszkujące tereny wiejskie powiatu wągrowieckiego. Celem projektu było podnoszenie świadomości oraz odpowiedzialności 70 mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego w wieku 45-64 lata, w dziedzinie edukacji historycznej w połączeniu z zwiększeniem w oparciu o zdobytą wiedzę ich aktywności społeczno - zawodowej. Pozyskano środki zewnętrze i projektu były współfinansowane środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie", Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

Na uwagę zasługuję komplementarności działań podejmowanych przez starostwo. Cały czas wykorzystywane są rezultaty projektu i stają się one inspiracją do kolejnych przedsięwzięć.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-06

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Wągrowiec
Powiat:  wągrowiecki
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-100 Wągrowiec
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  ul. Kościuszki 15
Telefon:  (67) 268 05 00
Fax:  (67) 262 78 88
Wirtyna internetowa:  www.wagrowiec.pl
Adres e@mail:  powiat@wagrowiec.pl
Liczba mieszkańców:  67.460
Osoby kontaktowe:  Anna Wojcińska
 tel. (67) 268 05 00
 e@mail: aniawojcinska@wagrowiec.pl

 Łukasz Cyranek
 e@mail: tomekcyranek@wagrowiec.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich