Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.463
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Niepełnosprawni, w tym niewidomi, niedowidzący, głusi, głuchoniemi, osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, stanowią 19% całego społeczeństwa polskiego. Konstytucja RP stanowi, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących go dokumentów i pozyskiwania informacji, a osoby niepełnosprawne mają prawo do specjalnej pomocy. Pełny dostęp do informacji to jeden ze sposobów umożliwiających osobom niepełnosprawnym aktywny udział w społeczeństwie, co  jest podstawę wyrównywania szans w wielu dziedzinach życia.

Jednym z głównych celów polityki społecznej realizowanej przez powiat świebodziński jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców z powodu ich trudnej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą, wiekiem czy niepełnosprawnością. Od 1999 roku funkcjonował w powiecie Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, który reprezentował społeczność osób niepełnosprawnych. W 2010 roku dokonano redukcji etatów, pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny zostali zwolnieni. Po likwidacji stanowiska Pełnomocnika starosta zadecydował,  że konieczne jest wsparcie osób niepełnosprawnych, ale jest to zadanie, które może przejąć organizacja pozarządowa. Na terenie powiatu działało kilka organizacji non-profit zajmujący się osobami niepełnosprawnymi, przede wszystkim upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych, aktywizacją kulturalno-artystyczną, rehabilitacją medyczną i psychofizyczną i aktywizacją społeczną. Najaktywniej, na rzecz niepełnosprawnych, działało Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, które od 13 lat zajmowało się rehabilitacją i wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Właśnie ta organizacja stała się gospodarzem punku dla osób niepełnosprawnych.  Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przyznał w 2011 roku dotację na realizację zadania publicznego  „Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku" Świebodzińskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Świebodzinie -10.000 zł.  Takie rozwiązanie pozwoliło na zmniejszenie wydatków JST, a jednocześnie dostarczenie bardzo dobrej jakości usług dla niepełnosprawnych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-06

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Świebodzin
Powiat:  świebodziński
Województwo:  lubuskie
Kod pocztowy i Poczta:  66-200 Świebodzin
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Ulica:  ul. Kolejowa 2
Telefon:  (68) 475 53 08
Fax:  (68) 475 53 05
Wirtyna internetowa:  www.pion-swiebodzin.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Tomasz Armudowicz
 tel. (68) 475 53 29
 e@mail: tacysami@powiat.swiebodzin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich