Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.336
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Ornecka spółdzielnia socjalna - skuteczne narzędzie aktywizacji

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Spółdzielnia socjalna powstała dzięki inspiracji władz samorządowych. Wsparcia podczas tworzenia oraz w działaniu udzielał jej Miejsko-Gminny Ośrodek Polityki Społecznej, co pozwala na skuteczne funkcjonowanie instytucji na lokalnym rynku pracy. Instrumenty ekonomii społecznej są jednymi z najskuteczniejszych w zwalczaniu bezrobocia oraz tworzenia nowych, dobrej jakości miejsc pracy. Dostarczają bodźców do rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, spójności i integracji społecznej, oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Pomagają zwalczać wykluczenie społeczne, łagodzić problemy związane z brakiem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, bezrobociem i uzależnieniami. Idea spółdzielni socjalnych jest warta rozpowszechniania przede wszystkim ze względu na cele, które realizuje. Spółdzielnie socjalne są ważnym elementem lokalnego rynku pracy, spełniają nie tylko rolę gospodarczą, ale także wiele funkcji społecznych, miedzy innymi poprzez tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz zintegrowanego środowiska społeczno - kulturowego. Dzięki spółdzielniom socjalnym, osoby bezrobotne, uzależnione, chore psychicznie czy niepełnosprawne odnajdują miejsce, które pozwala im zaistnieć na rynku pracy i wrócić do aktywnego życia.  Udział ekonomii społecznej w stymulacji zawodowej i społecznej grup zagrożonych wykluczeniem.

Ornecka Spółdzielnia Socjalna „Arka", która powstała przy ścisłej współpracy z samorządem, udowadnia jak skutecznym narzędziem ożywienia jest ten rodzaj instytucji i jest przykładem działania, które można z powodzeniem wykorzystać w innych gminach czy powiatach.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-06

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Orneta
Powiat:  lidzbarski
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  11-130 Orneta
Jednostka wdrażająca:  Miejsko-Gminny Ośrodek Polityki Społecznej w Ornecie
Ulica:  ul. 1-go Maja 6
Telefon:  (55) 242 16 27
Wirtyna internetowa:  www.orneta.pl
Adres e@mail:  umig@orneta.pl
Liczba mieszkańców:  13.511
Osoby kontaktowe:  Henryka Wołodźko
 tel. (55) 242 23 95

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich