Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.911
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Razem ale osobno - Program kompleksowej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Duża liczba osób na stałe przebywających i pracujących za granicą znajduje swój oddźwięk w funkcjonowaniu państwa w wymiarze prawnym, społecznym i kulturowym. Zagadnienie migracji zarobkowych stanowi aktualnie jedno z najważniejszych zjawisk życia społecznego w Polsce. Konieczne staje się więc podejmowanie kompleksowych działań mających na celu z jednej strony uświadamianie społeczeństwa w kwestii zagrożeń wynikających z rozłąki spowodowanej migracją zarobkową, a z drugiej - świadczenie profesjonalnego i interdyscyplinarnego wsparcia rodzinom rozdzielonym zagranicznymi wyjazdami zarobkowymi. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu  (partner wiodący) realizowali projekt „Razem ale osobno... Program kompleksowej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową". Działania skierowano do rodzin, w których jeden, bądź oboje rodzice migrują zarobkowo za granicę, oraz do osób zawodowo zajmujących się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży oraz pracowników zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej. Realizatorzy projektu podjęli się analizy problemu migracji na Opolszczyźnie, a także opracowaniu konkretnych form i możliwości pomocy osobom, których ona dotyka. Dzięki projektowi został przygotowany na Opolszczyźnie model pomocy osobom w kryzysie spowodowanym wyjazdami zarobkowymi i stanie się on skutecznym wzorcem pracy z rodziną zagrożoną negatywnymi skutkami migracji zarobkowych. Stworzone rozwiązania z powodzeniem można adaptować w innych regionach i powiatach, wykorzystując opolskie doświadczenia.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-06

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Opole
Powiat:  Opole
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  45-315 Opole
Jednostka wdrażająca:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Ulica:  ul. Głogowska 25c
Wirtyna internetowa:  www.rops-opole.pl
Liczba mieszkańców:  125.710
Osoby kontaktowe:  Beata Balicka-Błagitka
 tel. (77) 441 02 60
 e@mail: biuro@dfoz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich