Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.934
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Bo ważny jest dom - kompleksowy i efektywny system wspierania rodzicielstwa zastępczego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Celem projektu adresowanego do zawodowych rodzin zastępczych oraz ich wychowanków było pozyskanie kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze i polepszanie warunków mieszkaniowych wychowankom oraz ich opiekunom.

W ramach projektu zaadoptowano istniejący w zasobach miasta budynek wraz z ogrodem, w którym zamieszkała zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego wraz z 7 wychowankami. Wsparciem objęto wszystkie inne rodziny zastępcze zakupując komputery, gry edukacyjne, książki, zabawki, artykuły sportowe. W wyniku kampanii medialnej pozyskano 4 kandydatów na nie spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze.

Średni koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej wynosi w Żorach od 658,80 do 1 482,30 zł podczas gdy średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w województwie śląskim wynosi ok. 3 000 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-06-04
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Żory
Powiat:  żorski
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-240 Żory
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach
Ulica:  Ks. Przemysława 2
Telefon:  32 43 42 412
 32 43 43 713
Wirtyna internetowa:  www.mops.zory.pl
Adres e@mail:  mops@mops.zory.pl
Liczba mieszkańców:  60.444
Osoby kontaktowe:  Agnieszka Szewczyk
 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
 tel. 32 434 82 34
 e@mail: sir@um.zory.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich