Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.275
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Ełk - Daj mi szansę, ja też potrafię

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Program „Daj mi szansę ja tez potrafię" zrealizowany został z wykorzystaniem pedagogów ulicy i jest odpowiedzią na sytuację w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem programu jest oddziaływanie profilaktyczne w środowisku, do którego instytucje z obszaru pomocy społecznej nie docierają ze względu na hermetyczność tejże społeczności. Program  "Daj mi szansę ja też potrafię" realizuje  wielostronne działania kształtujące umiejętności, rozwijające pasje, zainteresowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Poprzez realizację programu kształtowane są wśród nich właściwe postawy, podnoszenie poczucia wartości, rozbudzenie aspiracji dzięki udziałowi w aktywnych zajęciach, promowanie aktywnych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia, bez nałogów a także otoczenie ich opieką i pomocą w rozwiązywaniu trudności życiowych.

Zdecydowana większość uczestników to chłopcy w wieku od 10 do 20 lat. Wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych: alkoholizm rodziców, bezrobocie, rodziny niepełne, przemoc. Są to również osoby, które mają przysądzony dozór kuratorski za drobne wykroczenia, niedopełnienie obowiązku szkolnego czy brak należytej opieki ze strony rodziców.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-06-04

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ełk
Powiat:  ełcki
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Gmina Miasto Ełk
Ulica:  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4
Wirtyna internetowa:  www.elk.pl
Liczba mieszkańców:  58.042
Osoby kontaktowe:  Michał Kociński
 Urząd Miasta
 tel. 87 732 62 29
 e@mail: mkocinski@um.elk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich