Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.916
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Integracja społeczności lokalnej w górnośląskich dzielnicach metropolitalnych - Nikiszowiec

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Nikiszowiec to zabytkowa, unikatowa w sensie urbanistycznym dzielnica Katowic. Tworzy swego rodzaju małe, kompletne miasteczko, powstałe w 1908 roku, które z punktu widzenia administracyjnego wchodzi w skład dzielnicy Janów - Nikiszowiec. Zamieszkuje tu około 3500 osób. Do niedawna tę część Katowic uważano za szczególnie niebezpieczną i dotkniętą patologiami społecznymi. Od 2000 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach intensywnie angażuje się w rozwój grupowych i środowiskowych metod pracy socjalnej. Samorząd zdaje sobie sprawę, iż ukierunkowując swoje działania na środowisko dzielnicy, inwestuje w istoocie w rozwój całej społeczności miejskiej. Działania te realizowane są szczególnie w dwóch katowickich dzielnicach – Szopienicach i Nikiszowcu.

     Począwszy od 2008 roku mamy do czynienia z jakościową zmianą w działaniach prospołecznych na rzecz mieszkańców górnośląskich osiedli. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń rozpoczęto w Katowicach realizację programów aktywności lokalnej, przeprowadzanych w ramach projektu „Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. Przedsięwzięcia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postawiono sobie za cel podniesienie poziomu aktywności mieszkańców dzielnicy Nikiszowiec i Janów oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych przez mieszkańców, Samorząd zidentyfikował kluczowe problemy lokalnej społeczności, która w przypadku Nikiszowca może być przykładem zintegrowanego miasteczka o własnej, charakterystycznej tożsamości. Poprzez animatorów społecznych, pracujących w ramach Programu Centrum Aktywności Lokalnej, ofertę współtworzenia inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i zarazem promocyjnych, które zmierzały do aktywizacji mieszkańców, skierowano nie tylko do klientów MOPS, ale do całej społeczności. Nikiszowianie odpowiedzieli na to zaproszenie. Mieszkańcy włączyli się do proponowanych działań, kreując spośród siebie nowych liderów, z czasem samodzielnie inicjując i realizując własne pomysły. Aktywność Ślązaków z Nikiszowca sprawiła, że w tej unikalnej dzielnicy właściwie cała, niewielka społeczność lokalna stała się z czasem liderem integracji.

     Największym sukcesem działań samorządu katowickiego w Nikiszowcu wydaje się być stworzenie swego rodzaju inkubatora autointegracji społecznej dzielnicy. Funkcjonuje rzadko spotykane partnerstwo mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wobec dość powszechnej obojętności, a nawet znieczulicy obserwowanej często w naszych miastach, pozytywnie szokuje udana inicjatywa wprowadzenia systemu poprawiającego stan bezpieczeństwa w dzielnicy. Nikiszowianie stali się poważnym i wiarygodnym podmiotem społecznym, partnerem dla władz i instytucji. Równie interesująco rozwija się współpraca mieszkańców z administracjami osiedli mieszkaniowych, czasem tylko skupisk familoków. Ożywają place i podwórka, znika anonimowość, czymś normalnym staje się partnerstwo na rzecz rozwiązywania codziennych problemów społecznych, aktywizuje się młodzież. Oczywiście, Nikiszowiec jest w pewnym sensie unikalny, unikalna jest też jego społeczność. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by polskie miasta i miasteczka, dzielnice i osiedla, zamiast wyludniać się i zamierać, odkrywały swoją tożsamość, budowały ją i cieszyły się siłą wspólnoty mieszkańców, która tworzy nie tylko instytucjonalny, ale rzeczywisty samorząd.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-01-14

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Katowice
Powiat:  Katowice
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  40-432 Katowice
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu
Ulica:  Plac Wyzwolenia 21
Wirtyna internetowa:  www.nikiszowiec.pl
Liczba mieszkańców:  306.826
Osoby kontaktowe:  Waldemar Jan
 Koordynator Projektu - Program Cenrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu
 tel. 725 150 080
 e@mail: waldemar.jan@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich