Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.793
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Bank Czasu - Bankiem Życzliwości

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Bank Czasu to modelowy przykład działań promujących ruch samopomocy i inicjatywę społeczną wśród osób starszych i niepełnosprawnych.

Bank Czasu działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozwija środowiskową metodę pracy socjalnej poprzez inicjowanie ruchu wsparcia w grupie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w formie pośrednictwa we wzajemnej wymianie usług i pomocy pomiędzy jego uczestnikami. Umożliwia dzielenie się swoim wolnym czasem i umiejętnościami, stwarza on możliwość wzrostu jakości życia, rozwoju i zaspakajania potrzeb uczestników działania społecznego w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzystuje kapitał społeczny tkwiący w społeczności lokalnej. Projekt jest nowatorskim działaniem w pomocy społecznej na rzecz polepszenia jakości życia osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans w dostępie do uczestnictwa w życiu społecznym.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-29
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Tczew
Powiat:  tczewski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  83-101 Tczew
Jednostka wdrażająca:  MOPS Tczew
Ulica:  Armii Krajowej 39
Wirtyna internetowa:  www.tczew.pl
Liczba mieszkańców:  59.661
Osoby kontaktowe:  Adam Urban
 Za-ca Dyrektora MOPS Tczew
 tel. 58 777 00 20 w 37
 e@mail: sekretariat@mops.tczew.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich