Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.645
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Przasnyska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - interdyscyplinarny Zespół stworzony ze specjalistów różnych dziedzin, którzy kompletnie realizują zadania przeciwdziałania przemocy i profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy domowej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Przasnyska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powstała z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Komendy Państwowej Policji w Przasnyszu w kwietniu 2005r. W jej skład weszli przedstawiciele 16 instytucji.

Koalicja jest interdyscyplinarnym zespołem stworzonym ze specjalistów różnych dziedzin, którzy kompetentnie realizują zadania przeciwdziałania przemocy i profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy domowej. To również zaangażowana grupa, która nie tylko wprowadza wypracowane przez siebie standardy interwencji ale jest społecznym lobby na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej oraz minimalizowaniu jej skutków.  Współpraca instytucji oparta na zasadach partnerstwa daje możliwość wszechstronnej pomocy uwzględniając różne aspekty i potrzeby rodzin. Różnorodność działań Przasnyskiej Koalicji począwszy od edukacji lokalnej  społeczności poprzez rozbudowany system terapeutycznego wsparcia, wypracowany model interwencji i monitoringu rodzin doprowadziło do zbudowania w Przasnyszu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sposób wdrażania przyjętych rozwiązań jest dobrym przykładem dla gmin podejmujących prace w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-29

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Przasnysz
Powiat:  przasnyski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  06-300 Przasnysz
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  Św. Stanisława Kostki 5
Wirtyna internetowa:  www.mopsprzasnysz.pl
Liczba mieszkańców:  17.594
Osoby kontaktowe:  Joanna Cieślik
 Dyrektor MOPS
 tel. 29 7564593
 e@mail: mopsprzasnysz@poczta.onet.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich