Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.534
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Program Aktywności Lokalnej – jako pogłębiona diagnoza rodzinna i środowiskowa a dalsza droga rozwoju klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program Aktywności Lokalnej powstał w 2008r.

Opracowany PAL uwzględnia cel ogólny i cele szczegółowe. PAL skierowany jest do osób, rodzin, środowisk, które wymagają wnikliwej, głębokiej diagnozy rodzinnej i środowiskowej oraz wypracowanie dalszej drogi rozwoju klientów GOPS.

Osoby, rodziny objęte programem aktywności lokalnej w pierwszej kolejności poddane są diagnozie, którą opracowują specjaliści z wielu dziedzin psychologii, psycholog dziecięcy, terapeuta uzależnień, prawnik, pedagog, pracownik socjalny. Następnie diagnoza ta jest podstawą opracowania indywidualnych ścieżek rozwoju osobistego klientów oraz wskazaniem drogi prowadzonej pracy socjalnej przez pracownika socjalnego. Praca w środowiskach lokalnych poprzez asystenta rodzinnego oraz tworzenie świetlic środowiskowych jest odpowiedzią na PAL.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-29

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Lubicz
Powiat:  toruński
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  87-162 Lubicz
Jednostka wdrażająca:  GOPS Lubicz
Ulica:  Toruńska 21
Wirtyna internetowa:  www.lubicz.pl
Liczba mieszkańców:  518.557
Osoby kontaktowe:  Anna Sikorska
 Kierownik GMOPS
 tel. 56 6782307
 e@mail: gopslubicz@home.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich