Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.406
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Miejskie Centrum Profilaktyki i Miejskie Centrum Usług Socjalnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Gmina Miejska Świdnik stworzyła kompleksowy i nowatorski system pomocy społecznej. Poza MOPS-em powołała dwie wyspecjalizowane jednostki budżetowe zajmujące się problematyką profilaktyki uzależnień oraz  opieką nad osobami starszymi.

Miejskie Centrum Profilaktyki zostało utworzone do realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy w rodzinie. Na co dzień prowadzi punkty konsultacyjne, grupy terapeutyczne oraz oferuje zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ponadto prowadzi świetlicę o charakterze placówki opiekuńczo- wychowawczej,  organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne: sportowe, taneczne, muzyczne, plastyczne, przeglądy teatralne, oraz obozy terapeutyczne.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych jest instytucją dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Głównym zadaniem ośrodka jest zapewnienie seniorom wszechstronnego wsparcia w zakresie obszarów życia społecznego i rodzinnego. MCUS oferuje różnorodne formy pomocy: poradnictwo socjalne, wsparcie psychologiczne, zajęcia i warsztaty terapeutyczno- rozwijające, a także spotkania integrujące.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-27

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Świdnik
Powiat:  Świdnicki
Województwo:  lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:  21-040 Świdnik
Jednostka wdrażająca:  Miejskie Centrum Usług Socjalnych/ Miejskie Centrum Profilaktyki
Ulica:  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego/5 ul. Norwida 2
Telefon:  81 7516200
 81 4687796
Wirtyna internetowa:  www.mcus.eu/ www.mcp-swidnik.pl
Liczba mieszkańców:  40.000
Osoby kontaktowe:  Leszek Kalicki
 podinspektor UM Świdnik
 tel. 81 7517623

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich