Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.840
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Organizacja zajęć rehabilitacji środowiskowej dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kieleckiego oraz świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Prezentowana praktyka dotyczy dwóch rodzajów usług świadczonych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kieleckiego. Pierwszy to rehabilitacja środowiskowa - działanie skierowane do osób niepełnosprawnych mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, które same nie są w stanie dotrzeć na rehabilitację. Są to osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Rehabilitanci pracują różnymi metodami, m.in.: McKenzie, Kinesiology Taping, PNF, jak również przy pomocy przenośnego sprzętu rehabilitacyjnego w domu beneficjenta. Drugi rodzaj usług to usługi asystenckie świadczone są dla części osób objętych rehabilitacją środowiskową. Usługi te mają na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego oraz pomaganie w uzyskiwaniu jak największej samodzielności. Zadaniem  Asystentów jest dążenie do usunięcia barier społecznych i psychologicznych (pomoc w likwidowaniu barier interpersonalnych, w komunikacji zewnętrznej, zachęcanie do kontaktu z otoczeniem). Ponadto Asystent współpracuje z instytucjami i placówkami świadczącymi usługi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-27

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Kielce
Powiat:  kielecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  25-516 Kielce
Jednostka wdrażająca:  PCPR Kielce Punkt Konsultacyjno-Doradczy
Ulica:  Al. IX Wieków Kielc 3/ul. Okrzei 18 IV piętro
Telefon:  41 3144987
Wirtyna internetowa:  www.pcpr.powiat.kielce.pl
Liczba mieszkańców:  202.000
Osoby kontaktowe:  Anna Bielna
 Dyrektor PCPR

 Nina Rędzia

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich