Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.032
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Działania wspierające kierowane do rodzin wielodzietnych w ramach kompleksowego systemu wsparcia rodzin w Bielsku-Białej, mające na celu promowanie modelu rodziny.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


„Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013" stanowi kompleksowy system wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Bielska-Białej, a przede wszystkim rodzin: wielodzietnych, zastępczych, niepełnych oraz niewydolnych wychowawczo. Program zawiera analizę sytuacji systemu opieki i profilaktyki nad dzieckiem i rodziną na terenie Bielska-Białej, systematyzuje realizowane do tej pory zadania, wyznaczając nowe kierunki działań, wprowadza nowatorskie rozwiązania w skali kraju skierowane między innymi do rodzin wielodzietnych. Głównymi elementami Miejskiego Programu są:

  • Program Rodzina + Jest on skierowany do rodzin wielodzietnych, a także zastępczych zamieszkałych na terenie Bielska-Białej bez względu na ich sytuację materialną. Celem programu jest zwiększenie dostępności rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych oraz oferty przedsiębiorców wyrażających chęć przystąpienia do Programu dzięki wprowadzeniu systemu ulg;
  • dodatkowe ulgi w przejazdach komunikacją miejską;
  • objęcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej dodatkowymi świadczeniami finansowymi poprzez zwiększenie kwot dodatków do zasiłku rodzinnego;
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-27
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bielsko-Biała
Powiat:  Bielsko-Biała
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-300 Bielsko-Biała
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Pl. Ratuszowy 1
Telefon:  33 4971 494
Wirtyna internetowa:  www.bielsko-bielsko.pl
Liczba mieszkańców:  175.000
Osoby kontaktowe:  Dariusz Mrzygłód
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich