Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.952
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Modelowe rozwiązanie w zakresie współpracy ze społecznością lokalną na przykładzie realizowanego w Szopienicach Programu Centrum Aktywności Lokalnej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach od czerwca 2008 roku rozpoczął realizację Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach. Stanowi on część  Projektu systemowego „Damy Radę - Program aktywizacji zawodowej i społecznej  w Katowicach" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Katowice. Realizacja zadań Programu CAL Szopienice wprowadza zmiany w środowisku lokalnym, szczególnie wpływa na zmianę postawy mieszkających w nim ludzi. Program jest realizowany przy we współpracy lokalnych instytucji m.in. szkół, domu kultury, spółdzielni mieszkaniowych. We wszystkie działania prowadzone w ramach Programu są czynnie włączani mieszkańcy Szopienic.

Głównym celem  Programu jest  aktywizowanie mieszkańców Szopienic do  podejmowania działań  na rzecz poprawy miejsca swojego zamieszkania oraz swojej sytuacji osobistej, a także  integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym. W ramach Programu prowadzono wiele działań, w tym spotkania edukacyjne, szkolenia, imprezy i wyjazdy o charakterze edukacyjno - integracyjnym. Uczestników Programu objęto również indywidualnym wparciem. W wyniku działań mieszkańcy poczuli się odpowiedzialni za swoje osiedle, wśród wielu działań podejmowanych przez mieszkańców należy wymienić : utworzenie placu zabaw, ogrodów pod oknami, odnowienie klatek schodowych nabycie umiejętności bycia ze sobą, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-27

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Katowice
Powiat:  katowicki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  40-391 Katowice
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  Krakowska 138
Wirtyna internetowa:  www.um.katowice.eu
Liczba mieszkańców:  302.094
Osoby kontaktowe:  Agnieszka Rzepecka
 Specjalista pracy socjalnej, Koordynator – Animator PCAL Szopienice
 tel. 725 161463
 e@mail: scal.szopienice@mops.katowice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich