Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.479
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Miejska Dżungla - KATOWICE

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Miejska Dżungla jest akcją społeczną organizowaną przez Urząd Miasta Katowice we współpracy z katowickimi szkołami, Strażą Miejską, Policją oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi osoby niepełnosprawne, a także Związkiem Harcerstwa Polskiego. Projekt składa się z dwóch części: akcji parkingowej oraz happeningów. Akcja trwa od pierwszej soboty grudnia do maja roku następnego i stanowi szereg działań na rzecz integracji niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz wpływa na zmianę postawy społecznej wobec nich.   

Przedstawiona praktyka zakłada dwa cele główne:

Pierwszym z nich jest przełamywanie stereotypów i barier mentalnych dotyczących osób niepełnosprawnych wśród dzieci i młodzieży katowickich szkół, które poznają osoby niepełnosprawne i mogą skonfrontować swoje wyobrażenia o nich z realną osobą. Ponadto jest to doskonały sposób uczenia młodych ludzi tolerancji i szacunku dla innej osoby, odmiennej od nich samych.

Drugim z celów projektu jest aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych. W spotkaniach z młodzieżą biorą udział osoby niepełnosprawne z katowickich organizacji pozarządowych, jak również szkoły zapraszają uczestników warsztatów terapii zajęciowych. Spotkania te są doskonała okazją do wzmacniania poczucia wartości osób niepełnosprawnych, w osobach niepełnosprawnych tworzy się poczucie społecznej akceptacji, które wpływa pozytywnie na proces rehabilitacji.

Kluczowym elementem projektu jest społeczne zaangażowanie organizacji pozarządowych w projekt, szczególnie osób niepełnosprawnych oraz nauczycieli koordynujących działania w szkołach.

Ponadto akcja parkingowa ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Miasta Katowice na utrudnienia osób niepełnosprawnych w poruszaniu się.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-27

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Katowice
Powiat:  katowicki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  40-098 Katowice
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Katowice
Ulica:  ul. Młyńska 4
Wirtyna internetowa:  www.katowice.eu
Liczba mieszkańców:  302.094
Osoby kontaktowe:  Małgorzata Moryń-Trzęsimiech
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
 tel. 32 2593792
 e@mail: malgorzata.moryn-trzesimiech@katowice.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich