Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.588
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Kompleksowy system opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka opisuje prowadzoną kompleksową i interdyscyplinarna pracę na rzecz dzieci osieroconych poprzez pracę z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w domach dziecka i rodzinach zastępczych, dokonanie zmiany ich postaw i sytuacji życiowej umożliwiających powrót dzieci do własnego środowiska. Zastosowanie różnych nowatorskich form pracy z rodziną będąca w kryzysie przyniosło wymierne efekty. Praktyka opisuje działania na rzecz idei rodzicielstwa zastępczego i tworzenie nowych niespokrewnionych rodzin zastępczych.

Celem podejmowanych działań było zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych  w placówkach, przeniesienie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  do m.in. rodzin zastępczych, osiągnięcie standaryzacji placówki, zmniejszenie kosztów prowadzenia placówek oraz dokonanie zmian postaw rodziców biologicznych dzieci w celu umożliwienia  powrotu dzieci do domów rodzinnych.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie  i poza nim przebywało łącznie 110 dzieci. Placówki opiekuńczo-wychowawcze nie spełniały standardów, koszty utrzymania dzieci generowały ogromne koszty. Niewymierne było też poczucie krzywdy i odrzucenia odczuwane przez dzieci - wychowanków placówek.

W ciągu ponad  trzech lat realizacji powyższych działań, liczba dzieci które powróciły do domów rodzinnych  lub którym cofnięto postanowienia o umieszczeniu w placówce wyniosła 40 . Powołano 38 nowych rodzin zastępczych. Przeszkolono i podniesiono kompetencje wychowawcze wszystkim rodzinom zawodowym i pogotowiom rodzinnym oraz 56 rodzinom zastępczym spokrewnionym i niespokrewnionym.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-27

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Gryfino
Powiat:  gryfiński
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  74-100 Gryfino
Jednostka wdrażająca:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ulica:  ul Łużycka 91
Wirtyna internetowa:  www.pcpr-gryfino.pl
Liczba mieszkańców:  83.082
Osoby kontaktowe:  Marianna Kołodziejska-Nowicka
 Dyrektor PCPR
 tel. 91 4045504
 e@mail: pcpr.gryfino@gryfino.home.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich