Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.939
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Samorząd liderem działań na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wynikającemu z bezrobocia

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Instytucjonalne działania samorządu bydgoskiego na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy rozpoczęły się w roku 2004. Urząd Miasta Bydgoszczy współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy zainicjował wtedy „Bydgoskie Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy”. Przedsięwzięcie zakładało powołanie „Bydgoskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia”, a w szczególności utworzenie Centrum Wspierania Samozatrudnienia. Idea została zaczerpnięta z priorytetów społecznych Unii Europejskiej, która od połowy lat dziewięćdziesiątych wspiera powoływanie Terytorialnych Paktów na rzecz Zatrudnienia. Jednym z pierwszych był zawarty w 1998 roku Dubliński Pakt na rzecz Zatrudnienia. Zamiar utworzenia Bydgoskiego Paktu narodził się właśnie z sukcesu dublińskiego, który zaowocował znacznym obniżeniem tamtejszej stopy bezrobocia.

Powołanie Bydgoskiego Paktu, zrzeszającego początkowo 25 sygnatariuszy, nastąpiło 25 października 2005 roku. Kolejnym krokiem bydgoskich rajców było wdrożenie oryginalnego projektu „Rewitalizacji Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”. Zdewastowany budynek przy ul. Mennica 6 wyremontowano, a w lutym 2008 r. tamże rozpoczęło działalność Centrum Pracy i Przedsiębiorczości. W nim znalazły swoją siedzibę: Samorządowy Klub Pracy, Punkt Wspierania Samozatrudnienia, Sekretariat Bydgoskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia, Bydgoski Klaster Przemysłowy i Kujawsko – Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Wszystkie te instytucje działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy. Pracę Centrum koordynuje utworzona w grudniu 2007 r. jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Bydgoszczy - Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości. W ramach Centrum w jednym miejscu działają instytucje sektora publicznego i prywatnego, współdziałając na rzecz rozwoju zatrudnienia i przedsiębiorczości. Przeszkolono w nim osoby poszukujących pracy (ponad 1000). Aktywnie wsparto zarówno chcących skorzystać z samozatrudnienia (ponad 450 osób) jak i nowozatrudnionych (ponad 200), w tym młodych mieszkańców Bydgoszczy, którym zaproponowano utworzone przez sygnatariuszy Paktu nowe stanowiska pracy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-11-02
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bydgoszcz
Powiat:  bydgoski
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  85-112 Bydgoszcz
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
Ulica:  Mennica 6
Telefon:  52 58 59 158
Wirtyna internetowa:  www.bydgoszcz.pl
 www.paktbydgoszcz.pl
Adres e@mail:  sekretariat.pakt@um.bydgoszcz.pl
Liczba mieszkańców:  356.177
Osoby kontaktowe:  Edyta Wiwatowska
 Koordynator Zespołu
 tel. 52 58 58 823
 e@mail: edyta.wiwatowska@um.bydgoszcz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich