Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.628
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Szymanowie - szansą dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na równy dostęp do kompleksowego wsparcia od przedszkola do dorosłości

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W chwili obecnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie przebywa przeszło 130 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem projektu jest stworzenie - w oparciu o już istniejącą placówkę - nowoczesnego ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjnego. Przedsięwzięcie zmierza do rozwiązania problemu zbyt niskiej dostępności do edukacji i zajęć specjalistycznych dzieci niepełnosprawnych z rejonów wiejskich. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  pozwoli na świadczenie usług w jednym miejscu. Jest to szczególnie istotne ze względu na lokalizację ośrodka: w obszarze wiejskim, tereny po byłych PGR-ach. Nowoczesna placówka świadczyć będzie usługi na rzecz dzieci i młodzieży z powiatu ostródzkiego oraz powiatów ościennych. Rozbudowa ośrodka znacznie wyrówna szanse edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz umożliwi dostęp do specjalistycznego poradnictwa i zajęć wyrównawczych, co przełoży się bezpośrednio na poprawę jakości życia najmłodszych i trochę starszych niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ostródzkiego a także ich rodzin. Prace przy budowie pawilonu trwać będą do 2012 r. Praktyka zajęła II miejsce w konkursie PFRON „Równe szanse równy dostęp" edycja 2010. Niezależnie od prac związanych  z rozbudową Ośrodka, na przestrzeni ostatnich kilku powiat podejmował szereg działań mających na celu poprawę warunków wychowania, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-06

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Ostróda
Powiat:  ostródzki
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  14-300 Ostróda
Jednostka wdrażająca:  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ulica:  Szymanowo 2
Telefon:  89 757 45 69
Wirtyna internetowa:  www.powiat.ostroda.pl
Liczba mieszkańców:  104.000
Osoby kontaktowe:  Jarosław Witek
 Dyrektor Ośrodka

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych