Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.931
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Ostrowiec Świętokrzyski - GMINNE CENTRUM INFORMACJI

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Gminne Centrum Informacji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednostką Urzędu Miasta w  Ostrowcu Św. Misją Gminnego Centrum Informacji jest zapewnienie mieszkańcom powiatu ostrowieckiego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji, aktywizacja osób bezrobotnych do samodzielnego poszukiwania pracy, promocja kształcenia ustawicznego i wolontariatu oraz ożywienie lokalnego rynku pracy.

GCI realizuje swoją misję poprzez świadczenie wszechstronnych, bezpłatnych i ogólnodostępnych usług dla osób poszukujących pracy oraz poprzez współpracę ze wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz lokalnej społeczności.

Głównym celem działalności jest wyrównywanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i umożliwienie mieszkańcom dotarcia do wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, wolontariatu, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnej gamy usług teleinformatycznych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-06-07

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat:  ostrowiecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wirtyna internetowa:  www.um.ostrowiec.pl
Liczba mieszkańców:  76.580
Osoby kontaktowe:  Edyta Macias
 Podinspektor ds. doradztwa projektowego
 tel. 41 2495877
 e@mail: gciostrowiec@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych