Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.299
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób usamodzielnianych i osób niepełnosprawnych (w tym osób głuchych lub niedosłyszących) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kościerskiego. Uczestnicy Projektu korzystają z form wsparcia określonych jako instrumenty aktywnej integracji. W skład tych instrumentów wchodzą działania z czterech grup: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Projekt jest realizowany od kilku lat. Również w 2011 r. realizowane są kolejne działania.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-31

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Kościerzyna
Powiat:  kościerzyński
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  83-400 Kościerzyna
Jednostka wdrażająca:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
Ulica:  Krasickiego 4
Telefon:  058 6800090
Wirtyna internetowa:  www.pcprkoscierzyna.pl
Liczba mieszkańców:  67.000
Osoby kontaktowe:  Sylwia Diedrich

 Wioleta Polak

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych