Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.619
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym ma na celu wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej w przezwyciężeniu wszelkich trudności, z powodu których korzystają one z wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Praca systemowa zakłada objęcie osób korzystających ze świadczeń społecznych, kompleksowym wsparciem, zapewniającym indywidualne podejście współpracujących ze sobą specjalistów, wykorzystujących narzędzia umożliwiające efektywniejsze diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Praktyka przewiduje stworzenie przez zespół specjalistów planu pomocy rodzinie oraz kontraktu socjalnego, w oparciu o które uczestnicy   rozwiązują problemy stojące na przeszkodzie do samodzielności ekonomicznej, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Superwizje pracy zespołu specjalistów pozwalają na monitoring oraz efektywność pracy z klientem i jego rodziną, a instrumenty aktywnej integracji do aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-21

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Zabierzów
Powiat:  krakowski
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  32-080 Zabierzów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Zabierzów
Ulica:  ul. Kolejowa 11
Telefon:  (12) 285 40 87
Fax:  (12) 285 40 87
Wirtyna internetowa:  www.zabierzow.org.pl
 www.gops.zabierzow.org.pl
Liczba mieszkańców:  22.560
Osoby kontaktowe:  Stanisław Myjak
 Kierownik GOPS w Zabierzowie
 e@mail: gops@zabierzow.org.pl

 Marta Tekieli
 Inspektor

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych