Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.829
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Powiat pilski Kontrakty pielęgniarskie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


System wdrożenia kontraktów pielęgniarskich w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Pilskiego. Na terenie Powiatu Pilskiego w pięciu domach pomocy społecznej, przebywa 400 mieszkańców. W domach tych pojawiło się zagrożenie załamania dotychczasowego systemu pielęgniarskiej opieki zdrowotnej dla mieszkańców. Opracowano zasady finansowania przez NFZ systemu opieki pielęgniarskiej pod nazwą „pielęgniarska opieka podstawowa - forma zadaniowa".

Wdrożony system jest nowatorski ze względu na sposób finansowania usług pielęgniarskich: zamiast dotychczasowego finansowania usług pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej z systemu pomocy społecznej, finansowanie z NFZ. Nowatorskie jest też rozwiązanie organizacyjne polegające na nawiązaniu współpracy jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, jaką jest DPS, ze świadczeniodawcą usług mającym podpisany kontrakt z NFZ, jako płatnikiem, i wspólna realizacja ustawowego zadania zabezpieczenia usług zdrowotnych. Unikalnym rozwiązaniem jest zorganizowanie systemu, w którym mieszkaniec DPS jest podmiotem mającym wpływ na wybór pielęgniarki świadczącej usługi na Jego rzecz.

Dzięki wdrożeniu systemu całkowicie rozwiązano problem opieki zdrowotnej, w tym, pielęgniarskiej oraz jego finansowanie ze środków nie pochodzących z budżetu Powiatu. Środki pozostałe w systemie pomocy społecznej zostają wykorzystane na regulacje wyjątkowo niskich wynagrodzeń pracowników DPS, co spowodowało mniejszą niż dotychczas fluktuację kadr.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-21

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Piła
Powiat:  pilski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  64-920 Piła
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Pile
Ulica:  Aleja Niepodległości 33/35
Wirtyna internetowa:  www.powiat.pila.pl
Liczba mieszkańców:  138.000
Osoby kontaktowe:  Bogusław Mikita
 Członek Zarządu
 tel. 067 2109350
 e@mail: bmikita@powiat.pila.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych