Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.635
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Powiat Bytowski SEPI

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


SEPI -  Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna w Powiecie Bytowskim. Celem było zracjonalizowanie wydatków publicznych w sferze społecznej poprzez lepszą weryfikację klientów gminnych OPS i PUP. Sposób: wykorzystanie drogi elektronicznej do przekazywania zaświadczeń o Klientach PUP w Bytowie oraz wymiana informacji o klientach pomiędzy gminnymi OPS a PUP.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie nie był pierwszym urzędem administracji publicznej wprowadzającym SEPI, jednak w tym przypadku system objął cały teren jednego z większych powiatów w Polsce oraz jednostki samorządowe o odmiennej podległości. Zakres wdrożenia SEPI w powiecie bytowskim był jednym z pierwszym w Polsce gdzie na taką skalę za pomocą łączy internetowych został połączony PUP i 10 gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Dodatkową zaletą sytemu jest możliwość jego rozbudowy. Do systemu mają zostać włączone urzędy gminne oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Klienci gminnych OPS i PUP nie muszą pokonywać dziesiątków kilometrów, aby uzyskać zaświadczenie lub informacje o usługach PUP. Przyspieszono wydawanie decyzji o zasiłkach. Zmniejszono koszty korespondencji OPS -PUP. W procesie rejestracji osoby bezrobotnej na bieżąco następuje weryfikacja danych klienta. Wystawianie elektronicznych zaświadczeń. Nastąpiło zmniejszenie wydawanych zaświadczeń przez PUP. Poprawił się wizerunek PUP, jako urzędu innowacyjnego i przyjaznego dla mieszkańców.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-21

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bytów
Powiat:  bytowski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  77-100 Bytów
Jednostka wdrażająca:  Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
Ulica:  ul. Wojska Polskiego 6
Wirtyna internetowa:  http://www.powiatbytowski.pl
Liczba mieszkańców:  76.500
Osoby kontaktowe:  Ryszard Piechowski
 Kierownik Działu Organizacyjno Administracyjnego
 tel. 59 8234139
 e@mail: gdby@praca.gov.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych