Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.946
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie bezdomności - program polityki mieszkaniowej miasta Szczecina

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Szczeciński program jest kompleksową koncepcją zintegrowanych działań instytucji: miejskich służb, straży i policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, wspierających osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.

Projekt jest wdrażany od 2002 roku. Poszczególne działania programu są realizowane przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, wyłaniane w trybie konkursowym, których działanie jest oparte o kontrakty i budżety wieloletnie. Całość jest koordynowana przez Referat Polityki Społecznej UM. Program wyróżnia indywidualizm w podejściu do poszczególnych osób i rodzin oraz partnerskie traktowanie bezdomnych. Pomoc udzielana bezdomnym ma różny i wielostronny charakter. Wsparcie podzielone jest na 4 etapy: zaspokojenie podstawowych potrzeb, sporządzanie planu pomocy i podjęcie współdziałania w rozwiązaniu problemu bezdomności (terapie, programy naprawczych, pomoc w znalezieniu pracy), nabycie zdolności do samodzielnej egzystencji w mieszkaniu chronionym oraz integracja społeczna i przyznanie lokalu z zasobów gminy.

Rozwiązanie to wyróżnia nie tylko wszechstronne podejście, zintegrowanie i skoordynowanie usług oferowanych osobom bezdomnym, ale wysoka skuteczność w przywracaniu osób żyjących na marginesie do pełnienia ról społecznych i w wychodzeniu z bezdomności (około 30 procent). Realizacja programu przynosi też wymierne korzyści finansowe związane z oszczędnością środków publicznych przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze (ok. 234 tysięcy złotych rocznie).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Szczecin
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  70-456 Szczecin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Szczecinie
Ulica:  Plac Armii Krajowej 1
Wirtyna internetowa:  www.szczecin.pl
Adres e@mail:  wss@um.szczecin.pl
Liczba mieszkańców:  409.068
Osoby kontaktowe:  Adrian Guranowski
 główny specjalista Referatu Polityki Społecznej UM w Szczecinie
 tel. 91 4245679
 e@mail: aguran@um.szczecin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych