Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.441
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Młodzieżowy wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Wolontariat młodzieżowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) w Słupnie to nowatorska - szczególnie na obszarze wiejskim - forma i sposób na pobudzanie aktywności w społeczności lokalnej.  Program działa od 2004 roku i przyczynia się do przełamywania stereotypów, że pomoc społeczna jest tylko dla ludzi skrajnie biednych. Powstanie wolontariatu daje możliwość łatwiejszego dotarcia do ludzi, którzy potrzebują pomocy, a wolontariusze dostarczają dodatkowych informacji  pracownikom GOPS.

     Utworzenie wolontariatu sprawiło, że poszerzyła się ilości usług oferowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do zadań wolontariuszy należy m.in.: współorganizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w świetlicach środowiskowych, pomoc w prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla osób chorych psychicznie, przebywających w ciągu dnia w Środowiskowym Domu Samopomocy, i w czynnościach domowych u osób starszych i niesprawnych ruchowo. GOPS prowadzi ocenę potrzeb społeczności lokalnej, przygotowuje zadania dla wolontariuszy, promuje ideę wolontariatu oraz zatrudnia na ½ etatu koordynatora grupy. Wolontariat młodzieżowy obejmuje corocznie 40-50 osób, które często są również instruktorami dla innych. Grupa rozrasta się i jej koła działają w szkołach. Przeszkoleni liderzy-wolontariusze prowadzą grupy samopomocowe.

     Uczestnictwo młodych w wolontariacie buduje prospołeczne postawy, kształtuje charakter i propaguje pozytywne wzorce zachowań. Wolontariat stał się fundamentem do budowy sektora pozarządowego w środowisku gminnym. Owocuje tworzeniem się silnej sieci współpracy partnerskiej między jednostkami samorządowymi, daje możliwość nawiązywania kontaktu z innymi organizacjami, takimi jak Centra Wolontariatu czy Regionalne Ośrodki EFS.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2011-02-26

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Słupno
Powiat:  płocki
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  09-472 Słupno
Jednostka wdrażająca:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
Ulica:  ul. Warszawska 26a
Telefon:  24 267 95 60
Fax:  24 261 95 38
Wirtyna internetowa:  www.slupno.eu
 www.gops.slupno.eu
Adres e@mail:  ug@slupno.eu
Liczba mieszkańców:  5.626
Osoby kontaktowe:  Jakub Siwek
 Aspirant pracy socjalnej
 tel. 24 261 94 56
 e@mail: gci.kis@onet.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych