Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.878
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Kompleksowy system poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Celem programu było stworzenie kompleksowego systemu poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Projekt promuje w szczególności aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie stanowisk pracy, rehabilitację oraz wprowadzenie zmian w sposobie obsługi niepełnosprawnego odbiorcy usług publicznych.

     Od 2003 roku wszystkie zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które wcześniej były wykonywane w różnych miejscach, przeniesiono do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Klienci są obsługiwani w jednym budynku. Niepełnosprawni mogą korzystać z  darmowej pomocy prawnej i psychologicznej. Powstały dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie - pierwszy na Dolnym Śląsku i największy w Polsce (66 stanowisk pracy), Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Złotoryi. Utworzono 150 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze otrzymały 8 nowych busów oraz dwa autobusy, które umożliwiają przewóz osób niepełnosprawnych. Zwiększono dostępność do usług rehabilitacyjnych w szpitalu powiatowym, trwają prace nad „Centrum Rehabilitacyjno Medycznym".

     Projekt wymagał współpracy partnerskiej z organizacjami pozarządowymi, kościołem, innymi samorządami oraz przedsiębiorcami i związkami pracodawców. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się przełamania w świadomości ludzkiej stereotypów na temat osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu powstały trzy prężnie działające organizacje non-profit, które zajmują się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2011-03-17

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Złotoryja
Powiat:  złotoryjski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  59-500 Złotoryja
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Ulica:  Pl. Niepodległości 8
Telefon:  76 878 69 40 -44,-4
Wirtyna internetowa:  www.powiat-zlotoryja.pl
Adres e@mail:  starostwo@powiat-zlotoryja.pl
Liczba mieszkańców:  48.053
Osoby kontaktowe:  Wojciech Szanduła
 Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 tel. 76 8784 447
 e@mail: szandul@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych