Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.935
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Kompleksowy system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka pokazuje całościowe, długoterminowe podejście do problemu uzależnień i przemocy w rodzinie przez samorząd Płońska. Program jest realizowany już od 2001 roku, co w znaczący sposób podnosi wiarygodność i użyteczność zastosowanych metod i narzędzi. Innowacyjność rozwiązań polega na opracowaniu już drugiej edycji „Diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Płońska", utworzeniu w strukturze Wydziału Polityki Społecznej Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (PPUiPR) oraz działającego w nim lokalnego zespołu interdyscyplinarnego. Punkt, dysponujący własną siedzibą, w sposób kompleksowy udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocą domową poprzez Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny ds. Narkomanii, Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Hostelem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, prawną i socjalną, podejmuje działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży dotyczące uzależnień i promocji zdrowego stylu życia, działania edukacyjne wzmacniające umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców. Pomoc dla dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia czy przemocy, udzielana jest także w świetlicy socjoterapeutycznej. Kadra zatrudniona w Punkcie składa się z psychologa (psychoterapeuty), pedagoga - profilaktyka, specjalisty terapii uzależnień ds. narkomanii, specjalisty ds. przemocy w rodzinie i socjoterapeutów. W ramach Punktu działa zespół interdyscyplinarny skupiający osoby z policji, straży miejskiej, szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego i Stowarzyszenia Przeciwko Przemocy w Rodzinie.

Dzięki skoncentrowaniu zadań w jednej instytucji i dobrej współpracy członków zespołu interdyscyplinarnego uzyskano efekt synergii - osoba czy rodzina potrzebująca pomocy może ją otrzymać szybko, w sposób całościowy i tani (w latach 2007-2009 koszt wynagrodzeń personelu PPUiPR, w przeliczeniu na 1 konsultację indywidualną lub rodzinną wynosił od 260 do 360 zł).

Wdrożenie programu przyczyniło się do zwiększenia liczby i jakości świadczonych usług, a także świadomości społeczności lokalnej dotyczącej ochrony zdrowia i otwartości na korzystanie z oferowanej pomocy. Prowadzenie lokalnej diagnozy uzależnień i przemocy umożliwia podejmowanie odpowiednich działań pomocowych dla rodzin borykających się z tymi problemami. Liczba udzielonych konsultacji wzrosła ze 187 w 2005 roku do 426 w 2009 roku.

Koszt całego przedsięwzięcia obejmuje wybudowanie PPUiPR mającego swoją siedzibę na parterze budynku wielorodzinnego - 499 308 zł i boiska wielofunkcyjnego, wykorzystywanego do prowadzenia zajęć sportowych przez świetlicę socjoterapeutyczną - 147 030 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-02-27

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Płońsk
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  09-100 Płońsk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Płońsku
Ulica:  ul. Płocka 39
Wirtyna internetowa:  www.plonsk.pl
Liczba mieszkańców:  22.465
Osoby kontaktowe:  Katarzyna Mikołajewska
 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
 tel. 23 662-27-25
 e@mail: k.mikolajewska@plonsk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych