Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.366
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Przekształcenie Domu Dziecka w nowoczesną instytucję opiekuńczą

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W powiecie słupskim przeprowadzono głęboką restrukturyzację systemu usług opiekuńczo-wychowawczych, której celem jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, wyprowadzenie z grup ryzyka oraz wspieranie rodziny jako najlepszego i najwłaściwszego środowiska wychowawczego dla dzieci. Projekt polega na przekształceniu Domu Dziecka w nowoczesną instytucję opiekuńczą zaspokajającą potrzeby dzieci i ich rodzin. W miejsce zlikwidowanego jednego dużego, drogiego ośrodka powstały domy i mieszkania jednorodzinne dla wychowanków. To unikalny w skali kraju przykład tak dużej i trudnej organizacyjnie zmiany. Przy realizacji tego przedsięwzięcia powiat współpracował z Towarzystwem „Nasz Dom".

     Powstał zespół interdyscyplinarny, który zintegrował działania na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia. Nowatorskim rozwiązaniem jest stworzenie monitoringu rodzin zagrożonych wykluczeniem, dzięki któremu interwencja kończy się na profilaktyce.

     Inicjatywa słupska podniosła jakość usług świadczonych na rzecz dzieci, będących wychowankami placówki. Obecny system prowadzenia placówki przypomina środowisko rodzinne i jest bardziej przyjazny dla dziecka. Rozwiązanie przyczyniło się do zmniejszenia kosztów utrzymania dziecka w placówce. O 300 tys. zł rocznie zmalały wydatki na utrzymanie placówki. Wzrosła liczba dzieci powracających do domów rodzinnych z dwóch w 2006 roku do 15 w 2007.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2011-02-26

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Słupsk
Powiat:  słupski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  76-200 Słupsk
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Słupsku
Ulica:  ul. Szarych Szeregów 14
Telefon:  59 841-85-00
Fax:  59 842-71-11
Wirtyna internetowa:  www.pcprslupsk.mojbip.pl
 www.towarzystwonaszdom.pl
Adres e@mail:  starostwo@powiat.slupsk.pl
Liczba mieszkańców:  92.045
Osoby kontaktowe:  Iwona Niemasz
 Dyrektor Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Słupsku i Ustce
 tel. 59 814 59 59
 e@mail: dzieciakiustka@poczta.onet.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych