Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.547
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Strategia i programy rozwiązywania problemów społecznych, osób niepełnosprawnych i ochrony zdrowia na lata 2005-2010

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt to zintegrowany, kompleksowy program działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia poprzez popularyzowanie postaw prozdrowotnych, rozwój diagnostyki i profilaktycznych badań onkologicznych, wad postawy i chorób krążenia, tworzenie warunków do społecznej integracji osób niepełnosprawnych.

W 2006 roku utworzono Ośrodek Wsparcia i Terapii dla Osób Niepełnosprawnych przy Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. Do jego działań należy m.in. bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocowego, bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne w domach pacjentów, przewóz osób niepełnosprawnych za pomocą trzech specjalnych pojazdów  wyposażonych w windy hydrauliczne. Urząd Miejski w Gogolinie realizuje ponadstandardowe działania poprzez organizowanie bezpłatnych profilaktycznych badań lekarskich dla wytypowanych w społeczeństwie grup ryzyka. Gminny Ośrodek Zdrowia prowadzi szereg badań profilaktycznych na nowoczesnym sprzęcie rehabilitacyjnym i okulistycznym, od 2009 roku - program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, szczepienia przeciwko HPV u dziewczyn w wieku lat 13 (finansowane z budżetu). Na terenie gminy utworzono trasy do uprawiania Nordic Walking. Co roku prowadzony jest program przeciwdziałania udarowi mózgu, wykrywania wad serca oraz nauki udzielania pierwszej pomocy. Aby zapobiegać wadom postawy u dzieci zakupiono i użyczono publicznym szkołom podstawowym z terenu gminy sprzęt rehabilitacyjny w postaci luster korekcyjnych, piłek korekcyjnych i materacy. Zatrudniono też na umowy zlecenie rehabilitantów i specjalistów wychowania fizycznego, którzy prowadzą zajęcia usprawniające i ogólnorozwojowy wśród wyszczególnionych grup dzieci. W mieście likwidowane są bariery architektoniczne (dźwigi windowe przy głównych jednostkach organizacyjnych gminy).

W roku 2009 z bezpłatnego użyczenia sprzętu skorzystały 83 osoby. Zawarte zostały 4 umowy zlecenia z rehabilitantami fizjoterapii na wykonanie zabiegów i ćwiczeń rehabilitacyjnych w domu pacjenta (łącznie 50 zabiegów). W Ośrodku udzielono 15 kompleksowych porad prawnych dla beneficjentów programu, ich opiekunów i rodzin. Siedem osób jest codziennie dowożonych samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach. Ośrodek Wsparcia udzielił pomocy grupie dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych, zawożąc je na zajęcia hipoterapii.

Koszty związane z realizacja „Programu ograniczenia skutków niepełnosprawności" w 2009 roku wyniosły łącznie prawie 70 tys. zł; na programy profilaktyczne wydano 117 tys. zł, a na zakup sprzętu i aparatury - 54 tys. zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-01

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Gogolin
Powiat:  krapkowicki
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  47-320 Gogolin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta i Gminy
Ulica:  ul. Krapkowicka 6
Wirtyna internetowa:  www.gogolin.pl
Adres e@mail:  urzad@gogolin.pl
Liczba mieszkańców:  12.441
Osoby kontaktowe:  Paweł Misiewicz
 Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
 tel. 77 407 68 05
 e@mail: urzad@gogolin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych