Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.673
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Punkty informacyjno-doradcze dla bezrobotnych "Jaskółka"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Prezentowane przedsięwzięcie polegało na utworzeniu sieci punktów informacyjno-doradczych "Jaskółka" – po jednym w poszczególnych gminach powiatu nyskiego (łączenie 9) oraz świadczenie usług informacyjnych i konsultacyjno-doradczych przez odpowiednio przeszkolonych konsultantów. W punktach można było uzyskać informacje o usługach rynku pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych oraz partnerów rynku pracy, o projektach realizowanych przez PUP Nysa, a także zapoznać się z ofertą szkoleń oraz ofertami pracy w kraju i za granicą. Konsultanci pomagali w wypełnianiu wniosków i ankiet oraz w sporządzaniu listów motywacyjnych i życiorysów, a w razie potrzeby udzielali pomocy indywidualnej w znalezieniu pracy.

Po zakończeniu realizacji projektu w czterech największych gminach powiatu nyskiego: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, punkty "Jaskółka" zostały utrzymane i nadal świadczą świadczyły usługi dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Obok głównego zadania, jakim było utworzenie i prowadzenie "Jaskółek", w ramach praktyki zrealizowano także szereg działań pomocniczych o charakterze szkoleniowym i promocyjnym. Projekt był realizowany w okresie od 1 września 2006 r. do 31 marca 2008 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w związku z realizację tego przedsięwzięcia został Laureatem Konkursu „Dobre Praktyki EFS”.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-30
Data aktualizacji:  2011-02-23

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Nysa
Powiat:  nyski
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  48-300 Nysa
Jednostka wdrażająca:  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Ulica:  ul. Słowiańska nr 19
Telefon:  77 448 99 11
Wirtyna internetowa:  www.pup.nysa.pl
Adres e@mail:  sekretariat@pup.nysa.pl
Liczba mieszkańców:  150.000
Osoby kontaktowe:  Dorota Bedrunka
 koordynator projektu
 tel. 77 448 9929
 e@mail: d.bedrunka@pup.nysa.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych