Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.094
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Powiatowe Centrum Wolontariatu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Wolontariat – instytucja silne rozwinięta w społeczeństwie obywatelskim – pozwala na realizację wielu cennych przedsięwzięć. Problemem jest jednak często brak zorganizowanych form współpracy między różnymi organizacjami pozarządowymi opierającymi swoje działanie na wolontariuszach. W efekcie pewne zadania są realizowane niezależnie przez kilka organizacji, inne – równie ważne pola – pozostają nietknięte, brak jest możliwości przeprowadzenia spójnych działań.

Powiatowe Centrum Wolontariatu w Lubinie to jednostka stanowiąca platformę współpracy wszystkich zainteresowanych środowisk. Stanowiąc poszerzenie oferty Szkolnych Klubów Wolontariatu, skupia wokół siebie młodzież i dorosłych mieszkańców powiatu lubińskiego, jak również fundacje, stowarzyszenia, których statutową działalnością jest niesienie pomocy potrzebującym.

Nowatorstwo działań Powiatowego Centrum Wolontariatu przejawia się w konsolidacji różnych środowisk zajmujących się niesieniem pomocy innym, a działających na terenie Powiatu Lubińskiego, rozpoznaniu potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji, zamieszkujących na terenie powiatu (opracowanie bazy danych) oraz integracji środowiska wolontariuszy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-20
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Lubin
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  59-300 Lubin
Jednostka wdrażająca:  Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
Ulica:  Kamienna 69/7
Telefon komórkowy:  693 428 92
Wirtyna internetowa:  www.powiat-lubin.pl
 www.bezpieczni.prv.pl
Adres e@mail:  gogogp@interia.pl
Liczba mieszkańców:  106.000
Osoby kontaktowe:  Bożena Pahuta
 Prezes Fundacji
 tel. 693 428 924
 e@mail: gogogp@interia.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych