Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.517
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Działania wobec dłużników alimentacyjnych przez pomoc i pracę socjalną w gminie Karlino

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Zmiana przepisów dotyczących świadczeń alimentacyjnych (konieczność nie tylko wypłaty świadczeń, ale również ściąganie należności od dłużników przez organ właściwy czyli burmistrza, wójta, prezydenta miasta) spowodowała przekazanie, w wielu gminach, prowadzenia tego rodzaju postępowania Ośrodkom Pomocy Społecznej. Aby uniknąć problemu kojarzenia pracownika socjalnego, który służyć ma pomocą, z osobą „zabierającą” środki na życie, w Karlinie zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego ds. dłużników alimentacyjnych.  Jego praca (również socjalna z dłużnikami), przy współpracy z Policją, Strażą Miejską, Powiatowym Urzędem Pracy, komornikami, Wydziałem Komunikacji i innymi jednostkami, przyniosła efekt czterokrotnego zwiększenia ściągalności zadłużenia.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-08
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Karlino
Powiat:  białogardzki
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  78-230 Karlino
Jednostka wdrażająca:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Traugutta 6
Wirtyna internetowa:  www.mgops.karlino.net
Liczba mieszkańców:  9.565
Osoby kontaktowe:  Anna Paduch
 inspektor ds. funduszu alimentacyjnego
 e@mail: gops@karlino.net

 Mariusz Strzałkowski
 podinspektor ds. dłużników alimentacyjnych
 tel. 94 311 95 35
 e@mail: mgops@karlino.home.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych