Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.249
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Świetlice socjoterapeutyczne w szkołach podstawowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1997 r. pozwoliła na tworzenie świetlic socjoterapeutycznych finansowanych tzw. środkami znaczonymi, czyli z wpływów, uzyskiwanych przez gminy  z koncesji wydawanych na sprzedaż alkoholu. W myśl ustawy zapewnione zostały samorządom zarówno środki, jak i możliwości podejmowania różnorodnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

W Luboniu, pierwsza świetlica socjoterapeutyczna powstała już w 1998 roku - rok od nowelizacji ustawy. Obecnie takie świetlice działają we wszystkich szkołach podstawowych na obszarze całego miasta. Pozwala to na lepszą identyfikację i dotarcie do problemów uczniów oraz udzielanie wsparcia i pomocy w ich rozwiązywaniu w sposób kompleksowy (porady terapeutów, wyspecjalizowanych pedagogów, psychologów) i efektywny. W ten sposób została również zoptymalizowana i ułatwiona współpraca szkół z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Środki finansowe, zarówno na podstawowe funkcjonowanie świetlic, jak i wiele zajęć dodatkowych organizowanych  wspólnie dla wszystkich wychowanków świetlic i ich rodzin, pochodzą ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywaniaa Problemów Alkoholowych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-08
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Luboń
Powiat:  Poznański
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-030 Luboń
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Luboń
Ulica:  pl. E. Bojanowskiego 2
Telefon:  +48 61 813 00 11
Fax:  +48 61 813 00 97
Wirtyna internetowa:  www.lubon.pl
Adres e@mail:  office@lubon.pl
Liczba mieszkańców:  28.146
Osoby kontaktowe:  Ewa Świerkiel-Szymańska
 kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury
 tel. 61 8130-011 w.11
 e@mail: wozik@lubon.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych