Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.947
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w mieście Łodzi

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego na lata 2008–2013 (w załączeniu), przyjęty na mocy uchwały RM w Łodzi z sierpnia 2007 roku, zapewnia kompleksowy, spójny i efektywny system wspierania rodzin, którego celem jest ograniczenie sieroctwa społecznego.

Jest adresowany bezpośrednio do beneficjentów pomocy społecznej, tj. rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w zastępczych formach opieki, do funkcjonujących rodzin zastępczych oraz rodzin podejmujących próby przywrócenia im władzy rodzicielskiej. Celem programu jest zapobieganie umieszczeniu dziecka w opiece zastępczej, rozwój rodzin zastępczych oraz powrót dziecka z opieki zastępczej do rodziny naturalnej. Realizacja jego wymagała ścisłej współpracy i zaangażowania instytucji oraz organizacji zajmujących się statutowo opieką nad rodziną i dzieckiem. Przy prezydencie miasta powołano Zespół ds. Monitorowania Programu, do którego weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Edukacji, Wydziału Sportu, Wydziału Lokalowego, Wydziału Dróg i Transportu oraz organizacji pozarządowych wybieranych w drodze konkursów.

Dzięki programowi możliwe jest zaplanowanie działań profilaktycznych związanych z opieką nad rodziną i dzieckiem oraz rozwój rodzinnych form opieki zastępczej, np. poprzez szereg przywilejów dla rodzin dzięki zmianie prawa miejscowego.            

Rezultatem programu jest zmniejszenie o 36% liczby wydanych postanowień sądów rodzinnych o umieszczeniu dzieci w placówkach-opiekuńczo wychowawczych, utworzenie 4 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz 141 spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych, powrót 120 dzieci z zastępczych form sprawowania opieki do środowiska rodzinnego, a także zwiększenie kompetencji współrealizatorów programu, którzy brali udział w specjalistycznych szkoleniach.           

W 2008 roku na realizację tego projektu wydano kwotę 2 774 345 zł, w tym z rezerwy budżetu państwa – 18 600 zł i z funduszy unijnych – 81 645 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-05
Data aktualizacji:  2011-02-25

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Łódź
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  90-440 Łódź
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Ulica:  ul. Piotrkowska 149
Wirtyna internetowa:  www.uml.lodz.pl
 www.mops.lodz.pl
Liczba mieszkańców:  781.932
Osoby kontaktowe:  Małgorzata Waśkowska
 st. pracownik socjalny
 tel. 42 632 40 34
 e@mail: sekretariat@mops.lodz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych